Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk

Strona główna | Zgłoszenia | Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk – Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk w 2024 roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojej artystycznej działalności.

Aktywność artystyczna Zespołu oparta jest przede wszystkim na pielęgnacji kultury tanecznej, wokalnej, instrumentalnej Tatarów – przodków dzisiejszej społeczności tatarskiej, zamieszkującej w większej części na Podlasiu. Dzisiaj w Zespole mamy sekcję taneczną – grup dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej, sekcję wokalną i sekcję teatralną. To w ich ramach na co dzień już blisko 50 osób ze społeczności tatarskiej zgłębia tajniki tanecznej i muzycznej sztuki tatarskiej pod bacznym okiem choreografów i nauczyciela wokalistyki.

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk swoją działalność prowadzi w Białymstoku.

Repertuar Zespołu opiera się na tematyce kultury tatarskiej. Grupa w swoim programie ma tańce narodów tatarskich, piosenki w języku tatarskim oraz utwory poetyckie w języku polskim autorstwa poetów tatarskich oraz polskich, piszących o Tatarach. Inspiracją są przede wszystkim ludowe pieśni tatarskie z regionów Krymu i Tatarstanu. Wszystkie utwory wokalne wykonywane są w języku tatarskim.

Celem Zespołu oprócz doskonalenia umiejętności tanecznych, wokalnych i teatralnych jest integracja społeczności, poznawanie,  budowanie oraz edukacja pokoleń tatarskiej młodzieży i dzieci. Członkostwo w Zespole Buńczuk pozwala na codzienne spotkania z tradycją i kulturą Tatarów, a jednym z podstawowych celów działalności jest pielęgnacja naszej artystycznej kultury tatarskiej.

Uczestnictwo w Zespole Buńczuk daje ogrom satysfakcji nie tylko artystycznej, osobistej i motywacyjnej, ale pełną świadomość pracy, jaka jest wykonywana na co dzień przez każdego z nas dla własnej kultury i kolejnych pokoleń Polskich Tatarów. Bardzo ważnym celem Zespołu Buńczuk jest ciągła, nieprzerwana praca z młodzieżą i dziećmi pochodzenia tatarskiego nad poczuciem własnej tożsamości pochodzenia, budowanie szacunku do historii własnych przodków i pielęgnowanie chęci pracy z kulturą tatarską. Ważnym aspektem działalności Zespołu Buńczuk jest też promocja i prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego w kraju i za granicą podczas wielu prezentacji artystycznych.