Urządzenie do edukacji sensorycznej

Strona główna | Zgłoszenia | Urządzenie do edukacji sensorycznej

Urządzenie do edukacji sensorycznej – Politechnika Białostocka

Urządzenie do edukacji sensorycznej może pełnić rolę zabawki terapeutycznej dla dzieci z trudnościami w skupieniu uwagi, trudnościami w uczeniu się na przykład wynikającymi z dysleksji czy dysgrafii, nadpobudliwych, nadruchliwych, a także dla dzieci ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących czy niedosłyszących.

Urządzenie do edukacji sensorycznej powstało z inspiracji mamy studentki Politechniki Białostockiej która na co dzień pracując z dziećmi uświadomiła jej, jaki wpływ ma integracja sensoryczna na prawidłowy rozwój dzieci oraz jakie konsekwencje niesie bagatelizowanie tego typu zaburzeń. Urządzenie to przemyślany układ wymiennych elementów, których konfiguracja pozwala na jak najlepsze pobudzanie zmysłów dziecka. Dzieje się to przede wszystkim poprzez zabawę. Poszczególne elementy mają różną fakturę i kolorystykę, dodatkowo mogą niektóre z nich emitować dźwięki.

Sposób montażu pozwala na modyfikacje przestrzennej formy (3D) polegającej na wymianie gier logicznych i dostosowaniu ich do indywidulanych potrzeb pacjentów. Forma płaska (2D) dzięki wyciętym ścieżkom umożliwia uzyskanie różnego układu puzzli co sprawia, że urządzenie ustaje się bardziej atrakcyjne dla najmłodszych.

Przedmiotem chronionego patentem wzoru użytkowego jest „Urządzenie do edukacji sensorycznej”. Stanowi ono swego rodzaju kącik zabaw, w którym skupiono rozmaite gry i propozycje aktywności, co umożliwia lepszy rozwój dziecka poprzez naukę połączoną z zabawą. Istnieje możliwość modyfikacji urządzenia pod wieloma kątami takimi jak: wiek dziecka, rodzaje zaburzeń, postępy w terapii oraz różnorodności tematyki. Urządzenie zaprojektowano w formie sześcianu (3D) z funkcją rozkładania ścian i uzyskania płaskiej formy (2D).

„Urządzenie do edukacji sensorycznej” zaprojektowane przez mgr inż. Paulinę Janowską i dr. inż. Piotra Borkowskiego z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej jako wzór użytkowy jest chronione przez Urząd Patentowy RP pod numerem zgłoszenia W.130333.