Usługi opieki wytchnieniowej

Strona główna | Zgłoszenia | Usługi opieki wytchnieniowej

Usługi opieki wytchnieniowej – Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach

Opieka wytchnieniowa to usługa realizowana na rzecz wytchnienia dla rodzin sprawujących całodobową opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem lub niepełnosprawną osobą dorosłą. Cel tej usługi to zapewnienia wytchnienia (zadbania o swoje zdrowie, odpoczynku i nabranie sił i energii do dalszej opieki) opiekunom osób niepełnosprawnych.

Od 2019 roku realizujemy tą usługę w ramach zadania publicznego  pt. „Podnoszenie jakości życia – opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania”.

w roku 2023 opieką objęliśmy już ponad 37 dzieci i 22 dorosłych, czyli 59 rodzin odpowiedzialnych za niepełnosprawnego członka rodziny mogło złapać przysłowiowy oddech od całodobowej opieki.

Do sprawowania usług opieki wytchnieniowej zatrudniamy osoby doświadczone, posiadające niezbędne  kwalifikacje ale przede wszystkim empatię i dobre serce.
Zawsze dbamy o zachowanie zasady zapewnienia dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami (tu: dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) oraz zasady
równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie,
narodowość, światopogląd, niepełnosprawność czy orientację seksualną.