Warsztaty pt.: „Jak integrować, nie wykluczać”

Strona główna | Zgłoszenia | Warsztaty pt.: „Jak integrować, nie wykluczać”

Warsztaty pt.: „Jak integrować, nie wykluczać” – Fundacja Megafon - Tomasz Piesiecki

„Jak integrować – nie wykluczać” to kompleksowe warsztaty edukacyjne savoir-vivre” wobec osób z niepełnosprawnościami. Punktem wyjścia warsztatów jest fakt, że osoby pełnosprawne często nie dostrzegają lub nie rozumieją na jakie pułapki mogą trafić w świecie ludzi niepełnosprawnych, czyli w otaczającym wszystkich społeczeństwie.

Nierzadko rozmawiając z osobą niepełnosprawną nie wiemy jak się zachować. Unikamy kontaktu wzrokowego lub wręcz przeciwnie wbijamy wzrok w naszego rozmówcę. Często nieświadomie zapominamy, że przed nami jest taki sam człowiek jak my. Podobna sytuacja powstaje kiedy, chcemy pomóc osobie niepełnosprawnej ale nie wiemy jak. Przechodzimy wtedy obok potrzebującego bojąc się zaproponować pomoc albo na siłę staramy się pomóc w sytuacji, w której nasze działanie odbierane jest jako niepotrzebne i szkodliwe.

Nie ma znaczenia czy spotykamy w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością codziennie czy sporadycznie. Wiedza o tym co może nam pomóc, a czego lepiej unikać w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami ma charakter uniwersalny.

Podczas zajęć prezentowane są podstawowe zasady zachowania przy kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, o których należy pamiętać kiedy wchodzimy w interakcje z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Niepełnosprawność nie zawsze jest widoczna i może przybrać różną postać dlatego warsztaty skupiają się również na kultywowaniu u uczestników empatii i nauce podejmowania decyzji w oparciu o zdrowy rozsądek w ocenie sytuacji swojej i innych. Kluczowe jest, że przyjazna postawa wobec innych ludzi pomaga w budowaniu relacji w każdym towarzystwie i nawet nieświadomie przyczynić się może do włączania osób z niepełnosprawnością w realizację bieżących projektów czy zadań.

Warsztaty pomagają nam dowiedzieć się jak nawiązać aktywny kontakt, współdziałać i funkcjonować w różnego rodzaju życiowych sytuacjach oraz jak modelować otaczającą nas przestrzeń, aby nie była wykluczająca dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznawani są z tematyką niepełnosprawności i problemami z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Jednocześnie krzewimy otwartość wobec osób z niepełnosprawnościami, a także przełamujemy bariery międzyludzkie w stosunku do tych osób.