Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci

Strona główna | Zgłoszenia | Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci

Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci – Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "A jak..."

Program wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania i relacji społecznych

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

Celem projektu jest profilaktyka zaburzeń rozwojowych u małych dzieci poprzez wczesne wykrywanie problemów w zakresie komunikowania się oraz relacji społecznych, co w przypadku wykrycia trudności dziecka umożliwia podjęcie jak najszybszych działań stymulujących jego rozwój w tych obszarach. Realizacja tego projektu  polega na  objęciu bezpłatnymi badaniami przesiewowymi dzieci w wieku od 16 do 30 m. ż. uczęszczających do miejskich żłobków na terenie miasta Białegostoku i wyłonienie spośród nich  dzieci znajdujących się w grupie ryzyka zaburzeń autystycznych, lub też przejawiających ich pierwsze wyraźne objawy. Wszyscy rodzice badanych dzieci otrzymują informacje zwrotne na temat rozwoju ich pociech,  a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą uzyskać bezpłatną diagnozę. Badania były realizowane już po raz czwarty.

W bieżącym roku badania prowadzone były  w ośmiu miejskich żłobkach (nr 2, nr 3, , nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9) w Białymstoku.  Badaniami objęto 817 dzieci (od 16 do 30 m-ca życia), kierując do ich rodziców odpowiednie informacje na piśmie oraz kwestionariusze badawcze. Ostatecznie przebadano 570 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na badania i zwrócili wypełnione kwestionariusze. Spośród  nich, na podstawie uzyskanych wyników do II etapu zakwalifikowanych zostało 56 dzieci. Następnie przeprowadzono z ich rodzicami  specjalistyczne konsultacje. W ich wyniku na pogłębienie diagnozy skierowano 11 dzieci. Badania przeprowadzone zostały przez specjalistów z Fundacji A jak… , z wykorzystaniem wystandaryzowanego narzędzia ADOS-2.

W wyniku przeprowadzonych badań u pięciorga dzieci stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu a jedno z dzieci zakwalifikowano do grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń. Rodziców tych dzieci poinformowano  o dostępnych i koniecznych formach terapii i wsparcia na terenie miasta

Na całym świecie, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy znaczący wzrost występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (aktualne statystyki mówią nawet o 1:56 dzieci). Czyni to autyzm jednym z najpoważniejszych problemów rozwojowych naszych czasów.