Wyróżnienie firmy Malow w konkursie Fabryka Przyszłości w kategorii Zaawansowane Technologie Produkcyjne

Strona główna | Zgłoszenia | Wyróżnienie firmy Malow w konkursie Fabryka Przyszłości w kategorii Zaawansowane Technologie Produkcyjne

Wyróżnienie firmy Malow w konkursie Fabryka Przyszłości w kategorii Zaawansowane Technologie Produkcyjne – MALOW Suwałki

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – organizator Konkursu Fabryka Przyszłości ogłosiła listę Laureatów Edycji 2022. Pięć zakładów produkcyjnych otrzymało tytuł Fabryki Przyszłości, siedem zostało wyróżnionych w pięciu kategoriach konkursowych. „Malow” Spółka z o.o. otrzymała wyróżnienie w Kategorii Zaawansowane Technologie Produkcyjne. Konkurs organizowany jest przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości od 2021 roku. W ubiegłorocznej edycji do udziału zgłosiło się 29 fabryk z całego kraju, które były oceniane podczas wizyt ewaluacyjnych przez niezależnych ekspertów w siedmiu kategoriach odpowiadających siedmiu obszarom –  filarom transformacji w kierunku fabryk przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju. Organizator konkursu – Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Przyznając to wyróżnienie kapituła doceniła fakt, że Malow stale inwestuje w park maszynowy, organizację i ludzi oraz od lat szeroko wykorzystuje automatyzację i robotyzację w swych procesach produkcyjnych. Praca ludzi została zastąpiona lub wspomagana w wielu procesach: zgrzewanie, malowanie szaf, rozładunek, sortowanie, załadunek materiału. Malow wykorzystuje 22 roboty lub manipulatory w 19 procesach, co zapewnia wysoką produktywność i najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów. Od wielu lat firma pracuje wg japońskich praktyk zarządzania Kaizen – niekończącego się procesu ulepszania a doskonaląc organizację, firma wdrożyła narzędzia QRM, które skupiają się na redukcji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych czasów realizacji, które poprawiają jakość, redukują koszty i eliminują straty w organizacji, jednocześnie podnosząc jej konkurencyjność i pokrycie rynku poprzez szybszą i lepszą obsługę klientów.  Dzięki stałym inwestycjom w technologię i organizację produkcji Malow należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w kraju i Europie. Nowoczesne i uniwersalne i automatyczne linie do obróbki i kształtowania blach oraz profili metalowych, nowe technologie lakierowania proszkowego, jak również ciągły nadzór własnej kadry technicznej – to wszystko zapewnia wysoką jakość produkowanych wyrobów.