XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem

Strona główna | Zgłoszenia | XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem

XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem – Gmina Mielnik

Od 1990 roku w przepięknej nadbużańskiej scenerii odbywa się festiwal pn. „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”. Punktem wyjściowym do naszego kulturowego dialogu jest oczywiście muzyka – ta sfera kultury, która od wieków towarzyszyła człowiekowi w każdej formie jego aktywności. Pragniemy jednak, by muzyka nie była tylko bodźcem do prezentacji muzycznego oblicza różnych kultur takich, jakimi były one dawniej, wraz z nieodłącznym dla muzyki tańcem. Chcemy też ukazać dialog międzypokoleniowy, dając możliwość spotkania twórców dawnej muzyki ludowej, z przedstawicielami współczesnych nurtów szeroko rozumianej muzyki inspirujących się w swej twórczości dawnym folklorem. Podczas festiwalu organizujemy również warsztaty taneczne oraz gry na różnorodnych instrumentach.

Nasze dialogi są również inspiracją do szerszej prezentacji dorobku kultur także w ich pozamuzycznym wymiarze. Z tego względu organizujemy cykl wykładów dotyczących problemów związanych z kulturą („Gawędy o kulturach”  konferencja popularno – naukowa w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku) wspólnie Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.