XXXII Muzyczne Dialogi nad Bugiem

Strona główna | Zgłoszenia | XXXII Muzyczne Dialogi nad Bugiem

XXXII Muzyczne Dialogi nad Bugiem – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku - Gmina Mielnik

„Muzyczne Dialogi nad Bugiem” to wydarzenie z 30-letnią tradycją. Głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Celem festiwalu od samego początku jest prezentacja folkloru różnorodnych kultur – mniejszości narodowych i etnicznych, przede wszystkim poprzez ich muzykę. Podczas „Dialogów…” prezentowany jest nie tylko tradycyjny folklor, ale również i folkloryzm – muzyka współczesna inspirowana klasyczną muzyką ludową. W ramach wydarzenia realizowane są również formy bardziej aktywnego uczestnictwa osób odwiedzających je: warsztaty rękodzielnicze, warsztaty gry na instrumentach, a także dodatkowo konferencja popularno – naukowa „Gawędy o kulturach”, która jest okazją do zaprezentowania wielokulturowości nie tylko regionu, ale i kraju. W 2023 r. głównym partnerem wydarzenia było Województwo Podlaskie, a festiwal został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Partnerami, którzy włączeni byli w organizację merytoryczną był Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego na UMCS Lublin oraz Studenckie Koło Etnolingwistów UMCS Lublin – przygotowanie merytoryczne oraz promocja konferencji popularno – naukowej „Gawędy o kulturach”. Festiwal dla gminy Mielnik, która ma charakter wiejski, jest niewielka pod względem ilości mieszkańców (zaledwie ok. 2500 tys. osób) jest tradycją, która angażuje społeczność, struktury administracyjne
w jego realizację na najwyższym poziomie. Na scenie w 2023 r. zaprezentowały się zespoły młodego pokolenia oraz wykonawcy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, dla których bardzo ważna jest kultura przodków, którą mogą zaprezentować na festiwalu. Muzyczne Dialogi nad Bugiem dla lokalnej społeczności są wydarzeniem rodzinnym, integracyjnym i międzypokoleniowym.