Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży

Strona główna | Zgłoszenia | Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży

Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – FUNDACJA AKTYWNI W PRACY

Zakład Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży powstał w 2011 roku w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. W latach 2012-2017 Zakład działał na terenie Miasta Zambrów, a pod koniec 2017 roku został przeniesiony do Łomży. Od 2012 roku jego działalność jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Województwo Podlaskie oraz Samorząd Miasta Zambrów. W zakładzie pracuje ponad 80 osób, w większości poważnie niepełnosprawnych. Uczestnicy ZAZ mają zapewnioną kompletną opiekę medyczną, szerokie wsparcie rehabilitacyjne (fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy), a także mogą liczyć na dobre warunki pracy w wygodnym lokalu. Osoby spoza Łomży są dowożone naszym własnym transportem.

Początkowo (w latach 2011-2015) placówka ta pełniła rolę mini sortowni odpadów opakowaniowych. Obecnie jednak zakład ten specjalizuje się w produkcji tekstylnej. Nasza szwalnia produkuje torby bawełniane, pościel, ręczniki, a także realizuje zamówienia specjalne, jak np. gadżety reklamowe. Pracownicy niezdolni do pracy przy maszynach szwalniczych wykonują natomiast na zlecenie zewnętrznych klientów proste prace fizyczne.

Celem zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest przede wszystkim próba ich zaktywizowania, podniesienia kompetencji społecznych, włączenia ich w czynny proces tworzenia (praca)  oraz zapewnienie korzyści materialnych wynikających z zatrudnienia.

W trackie pracy nie jest najważniejsze, aby podopieczni sukcesywnie  poprawiali swoje normy efektywności, czynnikiem pierwszorzędnym jest wykształcenie poczucia sprawczości i pewności siebie poprzez pracę w przyjemnej, zespołowej atmosferze.

Współpraca z osobami z niepełnosprawnością ma również znaczący wpływ na opiekunów, bowiem praca z osobami z  niepełnosprawnością przebudowuje wnętrze człowieka, pracujemy w zespole  w którym atmosfera jest taka jak w rodzinie.