Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie

Strona główna | Zgłoszenia | Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie

Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie – Fundacja "Praca dla Niewidomych", Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie

Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie jest miejscem, w którym pracują 44 osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Osoby z niepełnosprawnościami codziennie sumiennie wykonują obowiązki na poszczególnych działach: kuchnia, stajnia, pokoje noclegowe, recepcja, dział gospodarczy.
Uczestniczą w przygotowywaniu potraw, realizacji zamówień, dbają o porządek w całym obiekcie, w pokojach noclegowych, pielęgnują zieleń, dbają o stajnię i konie, obsługują gości hotelowych.

Swoją pracą przełamują stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Praca ZAZ umożliwia im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Każdy dział posiada instruktora pracy, który  nie tylko współpracuje z osobami niepełnosprawnymi ale również uczy ich zawodu i jest dla nich wsparciem. ZAZ Zielone Podlasie jest miejscem, gdzie przykłada się szczególną uwagę do komfortu pracownika, miejsca pracy są przystosowywane odpowiednio do niepełnosprawności, każdy pracownik ma zapewnioną godzinną rehabilitację medyczną, dostosowaną do stanu zdrowia lub społeczną, w ciągu dnia pracy.

Dodatkowo każdy pracownik, ma możliwość skorzystania z rozmowy z psychologiem. Pracownicy mają możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w organizowanych co roku szkoleniach, warsztatach i kursach. Praca w ZAZ angażuje osoby z niepełnosprawnościami w różne dziedziny życia społecznego. Prowadzona jest szeroka rehabilitacja społeczna polegająca na wyjazdach na wycieczki, do teatru, kina, na kręgle, wspólne posiłki w restauracjach, organizowane są spotkania tematyczne, spotkania świąteczne itp.

Budynek ZAZ jest pozbawiony barier architektonicznych co umożliwia swobodne poruszanie się i funkcjonowanie m.in osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych lub słabowidzących. Pracownicy z niepełnosprawnościami mają zapewniony dowóz do pracy, busy są wyposażone w specjalne najazdy, umożliwiacie przewóz osób na wózkach, mamy przystosowane toalety oraz oznaczania na ścianach i książki dla osób niewidzących.

Zakład Aktywności Zawodowej „Zielone Podlasie” w Rudzie to miejsce rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych osób z niepełnosprawnościami. Tworzymy równe szanse dla osób z niepełnosprawnością przez zapewnienie miejsc pracy i świadczenie naszych usług.

Więcej o naszej działalności znajduje się na stronie www.zielonepodlasie.org