Zespół Taneczny „Padlaski Wianok”

Strona główna | Zgłoszenia | Zespół Taneczny „Padlaski Wianok”

Zespół Taneczny „Padlaski Wianok” – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

„PADLASKI WIANOK” to jedyny działający w Polsce dziecięco-młodzieżowy Zespół Taneczny (ZT), wykonujący polskie i białoruskie tańce ludowe z regionu Podlasia. ZT w unikalny sposób prezentuje autorskie choreografie sceniczne, oparte na tradycyjnych tańcach regionalnych. Kierownikiem artystycznym jest Oksana Prus, choreografka, instruktorka baletu i tańca ludowego, historyk i kulturoznawca. Pozostali instruktorzy to: Oksana Gołambowska, Ewa Piekarska, Ewa Łobaczewska i Dorota Hermanowicz-Kozłowska, Ihar Heledzinski, Olha Viluk. W ciągu swego istnienia ZT uczestniczył w prestiżowych festiwalach, będąc laureatem wielu konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Tancerze młodzieżowej grupy wystąpili także w teledysku Karoliny Cichej & Sw@da „Xylopolis” https://www.youtube.com/watch?v=E-gFq7kWTz8. ZT „PADLASKI WIANOK” powstał w 2015 r., w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA. W 2016 r. zajęcia były organizowane w ramach projektu „Ja naradziŭsia tut”, finansowanego z dotacji MSWiA. Dodatkowo działalność zespołu jest finansowana ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego oraz ze środków własnych rodziców. Zespół liczy obecnie 53 członków, uczących się języka białoruskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku oraz w szkołach średnich. Członkowie ZT 43 razy zostali nagrodzeni stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz styp. Prezydenta Białegostoku. Zespół składa się z trzech grup: młodszej (dzieci w wieku 9-12 lat), starszej (dzieci w wieku 13-15 lat) i młodzieżowej (młodzież w wieku powyżej 16 lat). Znaczącym uzupełnieniem działalności zespołu są wokaliści- Julia Borowik, duet „Padlasaczki” (Maria i Wiktoria Piekarskie), duet „Nowyja Padlasaczki” (Julia Aleksiejuk i Zofia Gołubowska), duet „Wajary” (Sebastsyan Smoldarau i Kamil Gaiński) wykonują utwory dopasowane do programu tanecznego. Techniczne ruchy, piękne dźwięki wokalu, brzmienie słowa białoruskiego i bogate regionalne stroje taneczne to wizerunek zespołu. Główne cele ZT to nauka, prezentacja i popularyzacja tradycyjnych tańców, a także przyciąganie młodego pokolenia do świata kultury, folkloru oraz tańców z pogranicza polsko-białoruskiego. W kwietniu 2024 r. ZT został wyróżniony zaproszeniem do udziału w koncercie „Mazowsze i Przyjaciele” w siedzibie PZPiT „Mazowsze” w Karolinie.