Łomżyńska Komunikacja Rowerowa ŁOKER

Strona główna | Zgłoszenia | Łomżyńska Komunikacja Rowerowa ŁOKER

Łomżyńska Komunikacja Rowerowa ŁOKER – Urząd Miejski w Łomży

W ramach Smart City w roku 2018 zrealizowano projekt pn ŁOKER Łomżyńska Komunikacja Rowerowa. Wyjątkowym w Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej jest sposób finansowania. Jest to pierwszy tego typu pilotaż w Polsce, gdzie koszty stacji zostały częściowo sfinansowane przez Miasto, a częściowo przez przedsiębiorców.

W Łomży obecnie jest 13 stacji (91 rowerów), na których można wypożyczać rowery. Trzy z nich sfinansowane zostały z budżetu miasta, trzy kolejne przez miejskie spółki, a siedem pozostałych finansowali prywatni przedsiębiorcy.

Pilotaż roweru miejskiego w Łomży w 2018 roku spotkał się z dużym uznaniem i popularnością wśród mieszkańców miasta Łomży.

Miejskie systemy wypożyczalni rowerów jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany w podejściu mieszkańców do sposobu podróży w obrębie miast, stają się coraz bardziej popularne. Systemy takie wdrażane są zarówno w ośrodkach aglomeracyjnych jak i mniejszych miastach Polski i świata. A ilość wypożyczeń rowerów liczy się już w milionach.

Miasto Łomża w 2018 przy pomocy profesjonalnej firmy zapewniło  promocję, wdrożenie, dostarczenie stacji i rowerów, obsługę i serwis wraz z aplikacją mobilną/stroną internetową dla roweru miejskiego.

Podczas trwającego pół roku pilotażu zarejestrowało się 2322 użytkowników, którzy wypożyczyli rowery ponad 23 tysiące razy i korzystali z rowerów przez 11,5 tys. godzin.

Pilotaż był bardzo udany i planuje się, w roku 2019 rozszerzenie funkcjonowania ŁOKER-a nie tylko o kolejne stacje, ale również poza granice miasta Łomża (Nowogród, Piątnica, Gmina Łomża).