Suwalski Jarmark Folkloru

Strona główna | Zgłoszenia | Suwalski Jarmark Folkloru

Suwalski Jarmark Folkloru – Suwalski Ośrodek Kultury

Suwalski Jarmark Folkloru, który w 2019 r. odbędzie się już po raz dwudziesty, to doroczna impreza folklorystyczna, promująca tradycje ludowe wielokulturowej Suwalszczyzny i pogranicza. Co roku wydarzenie gromadzi blisko pięć tysięcy wielbicieli kultury ludowej z Polski i z zagranicy, którzy podziwiają lokalną sztukę i rękodzieło oraz poznają regionalną kuchnię. Przez niemal 20 lat na Jarmarku wystąpiło ponad dwieście zespołów folklorystycznych. Głównymi organizatorami są Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury, we współpracy ze Starostwem Powiatowym. W imprezie aktywnie uczestniczą gminy i zespoły z powiatów Suwalszczyzny.

Podczas Jarmarku odbywają się pokazy rzemiosł tradycyjnych, m.in.: tkactwa, kowalstwa, mielenia na żarnach, przędzenia wełny na kołowrotku, haftowania, a także warsztaty rękodzielnicze i zajęcia dla najmłodszych na stoiskach edukacyjnych. Dużym powodzeniem cieszą się konkursy o regionie. Prezentują się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Swój dorobek i kunszt w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju prezentują grupy folklorystyczne z Polski i państw ościennych oraz, w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, zespoły ze świata. Odbywa się przegląd folkloru muzycznego Suwalszczyzny, w którym uczestniczą ludowe kapele i zespoły śpiewacze, muzycy soliści – śpiewacy i muzykanci oraz gawędziarze. Jury przesłuchań konkursowych ocenia wykonanie, repertuar, gwarę, manierę wykonawczą i strój. Wyróżniający się wykonawcy uzyskują kwalifikację do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Nadrzędnym celem Suwalskiego Jarmarku Folkloru jest popularyzacja i ochrona autentycznego folkloru oraz rękodzieła ludowego grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących makroregion Suwalszczyzny, jak również tych wartości, które mają wpływ na utrwalenie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Bardzo istotny jest edukacyjny walor imprezy: organizatorzy przykładają dużą wagę do popularyzowania i kontynuowania tradycji ludowych wśród najmłodszych i młodzieży oraz międzynarodowej wymiany z państwami ościennymi umożliwiającej poznanie sąsiednich kultur i szerzącej ducha współpracy. To również doskonały pomysł na rodzinne spędzenie wakacyjnego weekendu i poznanie rodzimych tradycji – stąd z roku na rok coraz większa popularność Jarmarku wśród mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających region.